Udfordringspaneler skal udfordre regeringens reformarbejde

25-04-2017

Som en del af regeringens reformarbejde for at skabe mere sammenhæng i den offentlige sektor, bliver der nu nedsat tre udfordringspaneler, der skal give deres bud på, hvordan visionerne i den kommende sammenhængsreform kan gøres til virkelighed.

Det sker som et led i at sikre en åben og inddragende proces om det samlede reformprogram for den offentlige sektor, som regeringen præsenterer ved årsskiftet.  

Jeg har store forventninger til udfordringspanelernes arbejde og den brede dialog, vi nu lægger op til i forbindelse med arbejdet med sammenhængsreformen. Det er vigtigt, at vi politikere bliver udfordret og lytter til de gode råd og ideer, der genereres uden for murene på Christiansborg, siger innovationsminister Sophie Løhde.

Bedre resultater og mere kvalitet

De tre udfordringspaneler vil bestå af medlemmer fra den offentlige og private sektor, som skal udfordre reformens indhold. 

Det vil blandt andet sige, at medlemmerne i udfordringspanelerne skal komme med nye ideer og give deres anbefalinger til, hvordan vi skaber en mere sammenhængende offentlig sektor med bedre resultater og mere kvalitet for den enkelte borger. 

Udfordringspanelerne skal desuden bidrage til at skabe offentlig debat og dialog om reformarbejdet. 

Claus Juhl, der er direktør i Forskel og bl.a. tidligere administrerende direktør i Københavns Kommune, er valgt som formand. 

Jeg synes, det er en spændende og vigtig opgave. Jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet sammen med de andre stærke kræfter i udfordringspanelerne. Jeg håber, at vi kan være med til at identificere udfordringer og pege på de mulige løsninger, der kan indgå i sammenhængsreformen, udtaler Claus Juhl.

En åben og inddragende reformproces

Udfordringspanelerne udgør ét element i en længere række af initiativer, der skal sikre en bred dialog og debat om indholdet i sammenhængsreformen.

Med statsministeren i spidsen mødes en lang række centrale aktører i og omkring hverdagen i den offentlige sektor til dialogmøde på Marienborg. Det sker på fredag, ligesom innovationsminister Sophie Løhde har skudt en større Danmarksturné i gang.

Det erklærede mål er at besøge institutioner og medarbejdere i alle landets 98 kommuner og 5 regioner og opleve, hvad der udfordrer og inspirerer i dagligdagen i den offentlige sektor.

Allerede i marts nedsatte regeringen desuden en ledelseskommission, der er dedikeret til at arbejde med de elementer i sammenhængsreformen, der handler om at understøtte bedre ledelse i den offentlige sektor.

Sideløbende vil der desuden blive nedsat en referencegruppe, hvor Danske Regioner, KL, DA, LO, FTF og AC er inviteret til at deltage. 

Medlemmer i udfordringspanelerne

Claus Juhl, direktør, Forskel

Udfordringspanel 1 – Mere tid til kerneopgaven – afbureaukratisering

Ole P. Kristensen, bestyrelsesformand for Stibo Fonden og Riisfort Fonden
Karen Stæhr, sektorformand, FOA
Stine Johansen, kommunaldirektør, Helsingør Kommune
Louise Gade, direktør, VIA Efter- og videreuddannelse

Udfordringspanel 2 – Bedre velfærd på tværs af sektorer

Helene Bækmark, kommunaldirektør, Faaborg-Midtfyn Kommune
Kjeld Møller Pedersen, professor, Syddansk Universitet
Lilian Mogensen, koncerndirektør, ATP’s Administrationsforretning
Svend Særkjær, regionsdirektør, Region Nordjylland 

Udfordringspanel 3 – En mere tidssvarende offentlig sektor 

Per Christiansen, hospitalsdirektør, Rigshospitalet
Tonny Thierry Andersen, Chef for Wealth Management, Danske Bank
Christian Bason, adm. direktør, Dansk Design Center
Pernille Erenbjerg, adm. direktør, TDC A/S