Ny vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger

28-08-2017

Finansministeriet har offentliggjort en revideret og opdateret udgave af Vejledning i Samfundsøkonomiske Konsekvensvurderinger.

Formålet med vejledningen er at sikre et ensartet grundlag for samfundsøkonomiske vurderinger og analyser, som ofte indtager en central placering i beslutningsgrundlaget ved konkrete politiske tiltag.

Vejledningen indeholder retningslinjer, standarder og regneprincipper til brug ved vurderinger af de samfundsøkonomiske konsekvenser af eksempelvis større offentlige projekter som byggeri eller infrastruktur.

Opdateringen har ikke ændret ved de grundlæggende regneprincipper, men har fokuseret på at gøre vejledningen mere anvendelsesorienteret. Ny viden på området har imidlertid givet anledning til at opdatere nogle af de vigtige nøgletal. 

Blandt de væsentligste ændringer i forhold til den seneste vejledning fra 1999 kan fremhæves:

  • Der anbefales fortsat en trinvis faldende diskonteringsrente, hvilket bl.a. er på linje med den eksisterende faglitteratur.
  • Værdien af et statistisk liv er opjusteret til 32 mio. kr. (2017-priser) Det vil betyde, at tiltag, der forebygger dødsfald, vil øge deres rentabilitet.
  • Skatteforvridningsfaktoren sænkes fra 20 til 10 procent. Det sker efter en omfattende gennemgang af litteraturen på området.

Væsentlige nøgletal vil løbende blive justeret i forbindelse med opdateringer af de økonomiske fremskrivninger og efterfølgende offentliggjort på Finansministeriets hjemmeside.

Læs den nye vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger