Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov for 2017 og 2018

30-08-2017

Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggør den 31. august. kl. 13.30 Økonomisk Redegørelse, August 2017 på oim.dk.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse. 

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2017 og 2018 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at udgøre 107 mia. kr. i 2017 og 120 mia. kr. i 2018.

Finansieringsbehovet dækkes ved at optage lån i DKK eller ved træk på statens indestående i Danmarks Nationalbank.

Strategien for dækning af finansieringsbehovet meddeles af Danmarks Nationalbank og kan ses her.

Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov i 2017 og 2018