Irland indfrier lån til Danmark efter økonomisk genopretning

19-12-2017

En vellykket genopretning af den nationale økonomi gør det nu muligt for Irland at tilbagebetale hele sit lån til Danmark fire år før planlagt.

Irland har i dag tilbagebetalt et bilateralt lån fra Danmark på ca. 3 mia. kroner (400 mio. euro), som ellers først skulle være tilbagebetalt i perioden 2019-2021.

Lånet blev ydet som led i et internationalt låne- og genopretningsprogram med en række betingelser om at nedbringe de store ubalancer i den finansielle sektor, sikre finanspolitisk konsolidering og gennemføre strukturreformer. 

Landet blev hårdt ramt af den finansielle krise, der slog bunden ud af de irske offentlige finanser med stigende renteudgifter til følge. 

Finansminister Kristian Jensen udtaler:

Jeg er glad for, at Danmark har kunnet række Irland en hjælpende hånd i en svær situation, men jeg er endnu gladere for, at det har hjulpet landet til at gennemføre så omfattende forandringer, at de i dag kan stå på egne ben og har fået en stærk økonomi. Det viser, at hvis man tager nationalt ejerskab og gennemfører reformer og budgetforbedringer, så har det også en klar effekt på væksten og omverdenens tillid til den nationale økonomi.

Irland har været eksemplarisk og konsistent i sin gennemførelse af betingelserne aftalt i programmet. Det bidrog til at genskabe tilliden til Irlands økonomi og har sammen med de konkrete reformer og konsolideringen af de offentlige finanser understøttet genopretningen.

Arbejdsløsheden er aftaget siden 2012, og underskuddene på den offentlige saldo har siden 2015 været bragt holdbart under grænsen på 3 pct. af BNP, som er fastsat i Stabilitets- og Vækstpagten.

I dag er Irland blandt de EU-lande, der oplever den højeste vækst, og den ventes også at ligge betydeligt over både EU-gennemsnittet og de øvrige eurolande med låneprogrammer i de kommende år.

Den stigende tillid til irsk økonomi og irsk økonomisk politik har på ny givet Irland favorabel adgang til at låne på de finansielle markeder i en grad, så lånet fra Danmark nu er overflødigt.