Ledelseskommissionen får ekstra arbejdstid

18-12-2017

Regeringens Ledelseskommission får ekstra tid til at færdiggøre sit arbejde. Kommissionen skal nu først afrapportere til innovationsministeren i foråret 2018.

De ti medlemmer i Ledelseskommissionen får mere tid til bl.a. at færdiggøre deres anbefalinger til, hvordan man kan styrke ledelseskvaliteten i den offentlige sektor. Det ligger fast, efter at innovationsminister Sophie Løhde har besluttet, at kommissionen først skal afrapportere i løbet af foråret til næste år.

Oprindelig var det ellers planen, at Ledelseskommissionen skulle aflevere sine anbefalinger omkring årsskiftet. Men af hensyn til de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område, der blev indledt 15. december, hvor parterne udvekslede krav og for alvor skydes i gang i januar, er det besluttet at vente med afrapporteringen.

Jeg forventer mig meget af Ledelseskommissionen, for jeg ved, at medlemmerne virkelig har knoklet. Og det vil være utrolig ærgerligt, hvis det store arbejde, der er lagt for dagen, ikke får den opmærksomhed og behandling, det fortjener, siger Sophie Løhde og fortsætter:

Derfor har jeg besluttet, at Ledelseskommissionen først skal afrapportere, når vi er færdige med de forestående overenskomstforhandlinger. På den måde kan vi undgå, at forhandlingerne kommer til at overskygge anbefalingerne og dialogen om, hvordan vi bedre kan bruge ledelse til at løfte kvaliteten i den offentlige sektor og skabe gode arbejdspladser for medarbejderne. Og det vil også give kommissionen ekstra tid til at færdiggøre sit arbejde, siger Sophie Løhde.

Ledelseskommissionens formand, Allan Søgaard Larsen, er godt tilfreds med, at medlemmerne nu får ekstra arbejdstid:

Jeg synes, det er en fornuftig beslutning at vente med afrapporteringen, så Ledelseskommissionens anbefalinger ikke kommer til at kollidere med de forestående overenskomstforhandlinger med de faglige organisationer, siger Allan Søgaard Larsen og fortsætter: 

Ledelseskommissionen har desuden arbejdet under et betydeligt tidspres. Vi får nu yderligere tid til at styrke vore konklusioner, vurderinger og ikke mindst anbefalinger. 

Fakta om Ledelseskommissionen

Som led i arbejdet med regeringens Sammenhængsreform, der skal forbedre den offentlige sektor, har regeringen nedsat en Ledelseskommission bestående af en række ledere fra den offentlige og private sektor.   
   
Ledelseskommissionen skal bl.a.: 

  • Afdække gruppen af offentlige ledere, herunder hvad der karakteriserer dem, deres vilkår og udfordringer. 

  • Vurdere styrker, udfordringer og rammevilkår for offentlig ledelse, herunder analysere de udfordringer offentlige ledere står over for aktuelt og fremover samt identificere mulige ledelsesmæssige årsager til variationer i resultatskabelse og effekt. 

  • Komme med konkrete anbefalinger til, hvilke indsatser der kan fremme og understøtte en styrkelse af ledelseskvaliteten i den offentlige sektor, så der skabes konkrete resultater til gavn for borgere og virksomheder.