Minister: Forskellen i lønudviklingen skal udlignes

12-12-2017

Det er uholdbart og usundt for samfundsøkonomien, at lønnen i det offentlige er steget mere end i det private de sidste 10 år. Sådan lyder det fra innovationsminister Sophie Løhde, kort før staten og de faglige organisationer udveksler overenskomstkrav.

Forskellen i lønudviklingen mellem den offentlige og private sektor skal udlignes i løbet af den kommende overenskomstperiode.

Det vil være et af de helt centrale krav, som de faglige organisationer vil blive mødt med, når overenskomstforhandlingerne for statens mere end 180.000 ansatte indledes med, at parterne udveksler krav den 15. december.

Siden 2008 har lønudviklingen i den offentlige sektor nemlig været højere end i det private. 

Ifølge de offentlige arbejdsgivere kan lønudviklingen skønnes 1,6 procent højere i staten end i den private sektor i perioden siden 2008 og frem til, at den nuværende overenskomstperiode udløber ved udgangen af marts 2018. Også i kommunerne og regionerne er der sket en ubalance i lønudviklingen de seneste 10 år. Her skønner arbejdsgiverne, at forskellen i lønudviklingen siden 2008 er henholdsvis 2,4 og 1,1 procent i forhold til det private arbejdsmarked. 
 
Det får innovationsminister Sophie Løhde, der repræsenterer de statslige arbejdsgivere, til at kræve, at lønudviklingen mellem den offentlige og private sektor bliver udlignet i løbet af den kommende overenskomstperiode:

Medarbejderne er den vigtigste ressource i den offentlige sektor, og de skal selvfølgelig have en ordentlig løn og gode og rimelige ansættelsesvilkår. Men det er ikke godt, når den offentlige lønudvikling i en længere periode er højere end i den private sektor. For det vil bl.a. være med til at presse de private virksomheder, der er fundamentet for vores velfærd, siger ministeren og fortsætter:

Og jo flere penge vi bruger på løn i det offentlige, desto færre penge er der alt andet lige til at styrke vores velfærd på andre måder. Pengene kan jo kun bruges en gang. Derfor sætter jeg mig også til forhandlingsbordet med det helt klare mål, at vi skal have lukket løngabet inden for den næste overenskomstperiode.

Lønudviklingen i den offentlige sektor skal ses i lyset af, at der ved overenskomstforhandlingerne i 2008 blev aftalt samlede lønstigninger på næsten 13 pct. over 3 år til de offentligt ansatte. 

Kort efter blev Danmark og resten af verden imidlertid ramt af finanskrisen, og der skete generel afmatning i økonomien, hvilket også betød relativt lave lønstigninger i den private sektor. I staten og kommunerne steg lønnen på den baggrund med over 4 pct. mere end i den private sektor i overenskomstperioden 2008-2011. 

På den baggrund indgik parterne ved de seneste overenskomstforhandlinger i 2015 en hensigtserklæring om, at det er en fælles målsætning at bringe lønudviklingen i balance i forbindelse med overenskomstaftalen 2018, der begynder i april.

Og innovationsministeren forventer da også, at de faglige organisationer er parate til at påtage sig et ansvar for, at forskellen udlignes de kommende år:

Vi har et fælles ansvar for, at vi får leveret på den erklæring, der blev aftalt, så lønudviklingen kommer i balance i den kommende overenskomstperiode. Det var vi jo enige om i 2015. Og jeg regner naturligvis med, at vi på hver side af bordet lever op til de aftaler, vi indgår, siger Sophie Løhde.