Nye momsregler i hele EU vil gavne danske virksomheder

05-12-2017

EU’s økonomi- og finansministre er i dag blevet enige om nye momsregler, som skal lette virksomheders administrative byrder, sikre mere lige konkurrencevilkår, samt mindske mulighederne for at svindle med moms.

Som en central del af aftalen får virksomheder i EU, der sælger til forbrugere i andre EU-lande, mulighed for at registrere og afregne moms ét enkelt sted i stedet for som i dag i hvert enkelt EU-land, som de sælger til.

EU- Kommissionen skønner, at de nye regler vil øge EU-landenes samlede momsindtægter med 7 mia. euro om året i 2021.
 
Finansminister Kristian Jensen siger:

De nye momsregler er en rigtig god nyhed for danske virksomheder, der sælger til andre EU-lande. De får nu lettet deres administrative byrder markant, og det betyder, at virksomhederne kan bruge mindre tid på at momsregistrere sig i mange forskellige EU-lande og mere tid på at skabe vækst og arbejdspladser. Samtidig sætter vi også ind overfor svindel med moms, og det skal gerne give flere penge i den danske statskasse.

EU-landene er blevet enige om, at der i endnu højere grad end i dag skal betales moms efter reglerne i det land, hvor varerne forbruges, i stedet for i det land, hvor varerne sælges fra. 
 
Fremadrettet skal virksomheder betale moms efter forbrugslandets regler, hvis deres samlede eksport til andre EU-lande overstiger 10.000 euro. Det er en meget lavere grænse, end der gælder i dag. Desuden styrker det princippet om, at virksomheder betaler moms efter dansk sats og til Danmark, når de sælger til danske forbrugere.
 
EU-landene afskaffer også bagatelgrænsen for at kunne importere momsfrit fra lande uden for EU. Fremover skal der betales moms af alle forsendelser fra lande uden for EU til forbrugere i EU. Det giver øgede momsindtægter i Danmark og resten af EU. Og det fjerner muligheden for at snyde med momsindtægter ved at angive en for lav værdi på varerne for at få dem momsfrit ind i EU.
 
Samlet set vil de nye momsregler betyde færre administrative byrder for især små og mellemstore virksomheder. EU-Kommissionen skønner, at reglerne i dag koster en virksomhed 8.000 euro i administrative momsbyrder pr. år og pr. EU-land, de sælger til.