Nyt udspil: Flere medarbejdere i staten skal selv forhandle løn

12-12-2017

Innovationsminister Sophie Løhde foreslår i et nyt udspil, at flere ansatte i staten selv får mulighed for at forhandle løn, og at en større andel af lønmidlerne fastsættes lokalt på den enkelte arbejdsplads.

På trods af at mange statslige ansatte gerne selv vil forhandle egen løn, er det i dag kun få, der gør det.

Ifølge en undersøgelse fra Epinion mener 2/3 af de ansatte i staten, at de og deres leder er de bedste til at vurdere, hvad de skal have i løn. Alligevel er det kun ca. 17 procent af medarbejderne, som har individuelle lønforhandlinger.

Og står det til innovationsminister Sophie Løhde, skal flere af de ansatte i staten have mulighed for selv at forhandle løn. 

Kort før staten udveksler krav med de faglige organisationer til de forestående overenskomstforhandlinger, fremlægger ministeren derfor et udspil, der bl.a. indeholder en målsætning om, at 50 procent af statens medarbejdere selv forhandler løn i 2025:

Vi ved, at flere foretrækker selv at forhandle løn, og at hovedparten af medarbejderne i staten mener, at de sammen med deres leder er de bedste til at vurdere, hvor meget de skal have i løn. Og vi ved også, at mange medarbejdere motiveres af få lidt ekstra i lønningsposen, når de har leveret en flot arbejdsindsats og været med til at skabe resultater. Derfor giver det rigtig god mening, hvis flere får mulighed for selv at forhandle løn og aftale individuelle vilkår gennem den direkte dialog med deres leder, siger Sophie Løhde.

Større andel af lønnen skal aftales lokalt

Et andet centralt element i udspillet er, at en større andel af lønnen skal forhandles lokalt på de enkelte arbejdspladser.

For selvom overenskomstparterne i staten aftalte "Ny løn" ved forhandlingerne i 1997, for derigennem bl.a. at tilskynde til, at en større andel af lønnen aftales på den enkelte arbejdsplads, er det i dag kun 10 procent af løndannelsen, der sker lokalt. Hele 90 procent af lønnen er altså fastsat på baggrund af centrale aftaler mellem de faglige organisationer og Finansministeriet.

I den private sektor er det lige omvendt. Her er det ca. 84 procent af lønnen, der fastsættes lokalt, mens kun 16 procent er centralt fastsat.

Innovationsministeren ønsker da også, at en langt større andel af lønmidlerne forhandles lokalt. Og derfor er målsætningen i udspillet, at 25 procent af løndannelsen i staten fastsættes ude på de enkelte arbejdspladser i 2025:

Når kun 10 procent af lønnen aftales lokalt, er det svært ude på den enkelte arbejdsplads at sætte sit eget fingeraftryk på løndannelsen. Derfor skal vi have flyttet flere af lønkronerne ud lokalt. Det vil samtidig give bedre mulighed for at honorere de medarbejdere, som har ydet en ekstra arbejdsindsats og dermed koble præstationer sammen med løn, hvis det er det, man ønsker. Og jeg håber, at vi ved de kommende overenskomstforhandlinger kan blive enige om at øge graden af den lokale løndannelse og gøre rammerne mere smidige, siger Sophie Løhde.

Læs udspillet "Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser"