Regeringen styrker indsatsen for at få flere danskere ansat ved EU-institutionerne

06-12-2017

Regeringen lancerer i dag en handlingsplan, der skal få flere danskere ansat i EU’s institutioner.

Med konkrete initiativer vil regeringen øge kendskabet til de karrieremuligheder, der ligger i EU-systemet og styrke kompetencerne hos danskere, der ønsker en EU-karriere. 

Blandt de konkrete initiativer er målrettet kompetenceudvikling for relevante faggrupper, udsendelse af flere nationale eksperter til EU og et styrket samarbejde med EU om en fælles håndtering af udfordringen.

Finansminister Kristian Jensen udtaler: 

Det er vigtigt at have danske ansatte i EU’s institutioner for at sikre vores indsigt og indflydelse. Som dansker har man en unik forståelse for danske arbejdsmetoder, værdier og samfundsstrukturer, der sikrer kvalificerede løsninger på europæisk niveau.

Indsatsen er et modtræk mod den aktuelle udvikling, hvor Danmark ventes at blive underrepræsenteret i EU’s institutioner inden for en kort årrække. Dette skyldes blandt andet en forestående pensionsbølge. Alene i EU-Kommissionen ventes 40 pct. af de knap 400 danske ansatte at gå på pension i løbet af de næste 10 år.

Det er bekymrende, at Danmark fremover vil have færre danskere i EU-systemet, end vores størrelse tilsiger. Med handlingsplanen vil vi hjælpe danskere til en karriere i EU-systemet, og det kan forhåbentlig være med til at vende udviklingen, udtaler finansministeren.

Handlingsplanens initiativer er primært er målrettet ansatte i centraladministrationen og Bruxelles med et par års erfaring. Initiativerne supplerer således den eksisterende indsats for studerende og nyuddannede. 

Læs mere om handlingsplanen for fremme af danskere i EU

Faktaboks

Handlingsplanens initiativer: 

  • Regeringen vil udsende flere nationale eksperter til EU.
  • Regeringen vil igangsætte målrettet information om adgangsprøver, EU karriere og kompetenceudvikling, herunder for relevante faggrupper i og uden for centraladministrationen og for danskere bosat i Bruxelles.
  • Regeringen forøger antallet af finansierede stipendiater ved Europa-Kollegiet.
  • Regeringen øger antallet af danskere i Junior Professionals in Delegations programmet 2017-19.
  • Der igangsættes en målrettet fælles indsats sammen med EU’s personaleselektionskontor, EPSO.
  • Regeringen vil facilitere en mentorordning for danskere bosat i Bruxelles med interesse i en EU-karriere.
  • Regeringen vil sikre meritering af international erfaring, herunder EU-ophold.
  • Regeringen opretter en ny tolkeuddannelse på Aarhus Universitet.