Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2017 og 2018

17-12-2017

Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggør mandag d. 18. december kl. 13.00 Økonomisk Redegørelse, december 2017 på oim.dk.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Øknomisk Redegørelse.

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2017 og 2018 er baseret på finansloven for 2018 og fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at være 96 mia. kr. og 127 mia. kr. i henholdsvis 2017 og 2018.

Finansieringsbehovet dækkes ved at udstede indenlandsk låntagning eller træk på statens indestående i Danmarks Nationalbank. Sigtepunktet for udstedelser af langfristet gæld er 65 mia. kr. og kortfristet gæld er 30 mia. kr. Sigtepunktet er uændret fra 2017.

Strategien for finansiering af finansieringsbehovet kan findes på Danmarks Nationalbanks statsgældsforvaltnings hjemmeside

Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov