Brug af privat NemID til erhverv gør indberetning nemmere for små og mellemstore virksomheder

20-02-2017

Fremover kan virksomhedsejere nøjes med ét nøglekort, når de bruger NemID til digital indberetning. Det vil give lettere adgang til offentlig selvbetjening for over en halv million virksomheder.

Langt størstedelen af de danske virksomheder kan se frem til at spare tid ved computeren, når de skal indberette til de offentlige myndigheder. Virksomhedsejere, der ejer en enkeltmandsvirksomhed, eller alene kan tegne et iværksætterselskab, anpartsselskab, aktieselskab eller anden virksomhedsform, kan nemlig fremover bruge deres private NemID til digital selvbetjening på bl.a. Virk og Digital Post frem for et erhvervs-NemID. 

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

I Danmark opstartes der omkring 165 nye virksomheder hver dag, og mange af dem har potentialet til at blive Danmarks nye guldæg, hvis vi formår at hjælpe dem på vej. Vi skal gøre det så nemt og enkelt som muligt at drive virksomhed i Danmark, så de små virksomheder hurtigere kommer ud over rampen og skaber vækst og udvikling. 

I de små virksomheder er det ofte ejeren selv, der læser Digital post, søger refusion ved sygdom eller giver en fuldmagt til en revisor. For dem vil det derfor gøre det administrative arbejde lidt lettere, når de fremadrettet kun behøver at anvende ét nøglekort.

Ud over adgangen til digital indberetning og digital post med privat NemID, bliver det desuden mere overskueligt at udstede fuldmagter til revisorer og andre rådgivere. Det kommer fx landmænd til gavn, når de får hjælp fra en landbrugskonsulent eller håndværkeren, som får hjælp af en revisor. 

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde udtaler:

Vi imødekommer nu et længe efterspurgt ønske fra virksomhederne, som vil lette arbejdet med administration og derved frigøre tid til at drive reelle kerneopgaver for over en halv million virksomheder i Danmark. 

Det er til gavn for alle, at vi gør den digitale kontakt med de offentlige myndigheder i hverdagen lettere og dette et endnu et godt eksempel på, hvordan vi kan forbedre den offentlige sektor.

Virksomhedsejere kan, fra 20. februar 2017, bruge privat NemID, hvis de ejer en enkeltmandsvirksomhed, eller alene kan tegne et iværksætterselskab, anpartsselskab, aktieselskab eller anden virksomhedsform. Medarbejdersignaturen er stadig relevant i virksomheder, hvor andre end ejeren indberetter til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

Fakta

  • Der findes i dag cirka 600.000 virksomheder. Det forventes at ca. 515.000 vil kunne få glæde af den nye løsning, hvilket svarer til ca. 85 procent. Konkret betyder det, at alle enkeltmandsvirksomheder og mere end 75 pct. af alle danske ApS og Iværksætterselskaber kan benytte den nye it-løsning. Det forventes, at den nye løsning vil lette erhvervslivets byrder i størrelsesordenen 93 mio. kr. årligt. 

  • Den nye løsning virker automatisk. Det vil sige, at hvis du fx har en enkeltmandsvirksomhed, kan du bruge dit private nøglekort næste gang, du skal tjekke din digitale virksomhedspost. 
  • Løsningen er henvendt til både nye og eksisterende virksomheder. Hvis man har fuld tegningsret i virksomheden, kan man bruge sit private NemID på virksomhedens vegne. 
  • Løsningen virker på langt de fleste offentlige digitale selvbetjeningsløsninger bl.a. Virk, herunder Digital Post, fra den 20. februar. Det forventes, at flere og flere private udbydere som fx forsikringsbranchen vil tilslutte sig løsningen hen ad vejen.
  • NemID medarbejdersignaturen vil fortsat være et rigtig godt digitalt værktøj for virksomheder, hvor andre end ejeren indberetter til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.  
  • Mere end 4,7 millioner danskere har NemID.
  • Sammenlagt bruger danskerne dagligt NemID ca. 2 mio. gange til alt fra bankforretning til at skrive børn op i daginstitution.