EU-Kommissionen: Danmark skal fortsat styrke produktiviteten og private investeringer

22-02-2017

I dag har EU-Kommissionen offentliggjort sin årlige vurdering af dansk økonomi med et særligt fokus på, om Danmark har fulgt anbefalingerne fra sidste år om produktivitet og private investeringer.

Kommissionen bemærker, at genopretningen af dansk økonomi ventes at fortsætte i 2017 og 2018 med vækstrater på henholdsvis 1,5 og 1,8 pct. Kommissionen noterer også, at fremgangen i beskæftigelsen vil fortsætte, og at de seneste års arbejdsmarkedsreformer kan understøtte fremgangen på arbejdsmarkedet.

Rapporten konkluderer endvidere, at Danmark har gjort fremskridt med at følge op på anbefalingen vedrørende produktivitet og private investeringer. Kommissionen vurderer, at der er gjort fremskridt med at lempe restriktionerne for etablering af detailvirksomhed, øge markedsadgangen i byggesektoren og styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og universiteter.  

Kommissionen vurderer dog, at Danmark fortsat kan styrke produktiviteten og private investeringer. Kommissionen nævner konkret, at regeringens planlagte ændringer af planloven vil være et skridt i den rigtige retning, men at der generelt er behov for yderligere tiltag til at fremme konkurrencen i servicesektoren.  

Finansminister Kristian Jensen siger:

Dansk økonomi er grundlæggende sund, og der er udsigt til vækst og stigende beskæftigelse i de kommende år. Men vi må ikke bruge de gode takter i dansk økonomi som argument for reformstop. Med EU-Kommissionens rapport får vi da også sat streg under, at vi fortsat bør gennemføre reformer, der øger vækstpotentialet herhjemme. Flere skal bidrage på arbejdsmarkedet, og vi skal sikre, at virksomhederne har den fornødne adgang til kvalificeret arbejdskraft, så mangel på arbejdskraft ikke bremser opsvinget. Samtidig lægger Kommissionen vægt på, at vi skal fastholde regeringens fokus på at skabe gode rammevilkår for virksomhederne, der kan øge produktivitet og investeringer.   

Regeringen vil følge op på rapporten i Danmarks nationale reformprogram for 2017, der offentliggøres i april 2017.

Baggrund

Danmark modtog i 2016 Rådets udtalelse om Danmarks økonomiske politik på baggrund af konvergensprogrammet og det nationale reformprogram 2016. Anbefalingerne blev drøftet af EU’s økonomi- og finansministre (ECOFIN) 17. juli 2016 og endelig vedtaget 12. juli 2016. Danmark modtog i alt to anbefalinger, jf. faktaboksen. 

Fokus i den netop offentliggjorte landerapport er på anbefalingen om at styrke produktiviteten og private investeringer. Opfølgning på anbefalingen vedr. finanspolitikken følger i maj på baggrund af Danmarks konvergensprogram, der offentliggøres i april 2017.

Læs EU-Kommissionens landerapport for Danmark

Fakta: De landespecifikke anbefalinger for Danmark 2016

Danmark anbefales at: 

  1. Respektere sit mellemfristede mål for den strukturelle saldo (MTO) i 2016. Sikre en strukturel tilpasning på 0,25 pct. af BNP mod MTO i 2017.
     
  2. Styrke produktivitet og private investeringer gennem øget konkurrence i den indenlandsk orienterede servicesektor, navnlig ved at lette markedsadgang i detailsektoren og byggebranchen. Tilskynde til øget samarbejde mellem erhvervsliv og universiteter.