Finansministeriet vil styrke makroøkonomisk model

10-02-2017

Finansministeriet har sammen med Økonomi- og Indenrigsministeriet i dag nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en ny makromodel. Udgangspunktet for arbejdet er den nuværende ADAM-model, der bruges til makroøkonomiske fremskrivninger og konsekvensvurderinger.

Arbejdet med den nye model igangsættes for at sikre den løbende forbedring og udvikling af de økonomiske modeller. Dermed vil ministeriernes fremskrivninger også fremadrettet være så retvisende som muligt, ligesom de fortsat vil være baseret på aktuel forskning.

Afdelingschef i Finansministeriet Lars Haagen Pedersen udtaler:  

Både før og efter finanskrisen er der sket metodemæssige landvindinger på modelområdet, og den forskning og erfaring skal vi selvfølgelig trække på. Vi kan også se, at vores kolleger i Norge, Sverige og Finland er i gang med en lignende øvelse.

Arbejdet med udviklingen forventes at tage flere år. Det er derfor vigtigt at understrege, at Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet fortsat har fuld tillid til de modeller, der benyttes i dag.

Afdelingschef i Finansministeriet Mads Kieler udtaler:

Udviklingen af nye modeller og inkorporering af ny forskning er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Derfor vil vi fortsat benytte den nuværende ADAM-model som hidtil. Der er ikke tale om, at vi kasserer den nuværende model, men udelukkende at vi udbygger og forfiner vores regneberedskab med den nyeste viden og forskning på området.

Udviklingen af den nye model vil ske i en selvstændig arbejdsgruppe under ledelse af Peter Stephensen, der er forskningschef i DREAM-gruppen og en erfaren modelbygger. 

Tidligere overvismand og professor ved Aarhus Universitet Torben M. Andersen er formand for arbejdsgruppens bestyrelse. De øvrige medlemmer af bestyrelsen består af medlemmer af bestyrelsen for ADAM og DREAM, herunder repræsentanter for Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Fakta

Finansministeriets og Økonomi- og Indenrigsministeriets primære makromodel har gennem mange år været ADAM-modellen fra Danmarks Statistik. Modellen bruges i forskellige afskygninger til bl.a. fremskrivninger af den økonomiske udvikling. Arbejdsudbudseffekter af fx skatteændringer eller ændrede regler for efterløn mv. beregnes uden for ADAM-modellen på et mere detaljeret grundlag (Lovmodel mv.). Lovmodelberegninger indgår bl.a. ved vurderingen af de økonomiske virkninger af konkrete lovforslag og reformer.  

Læs mere om modelgruppens opdrag

Læs afdelingschefer Lars Haagen Pedersen og Mads Kielers uddybende kronik om det nye modelarbejde