Seniorer over 65 år bliver på arbejdsmarkedet

03-02-2017

Seniorer i alderen i 65-69 år bliver længere på arbejdsmarkedet end tidligere, viser et nyt notat. Ifølge finansministeren illustrerer tallene potentiale for, at seniorerne kan blive lidt længere på arbejdsmarkedet.

Danskerne bliver længere tid på arbejdsmarkedet, og det gælder også for personer i folkepensionsalderen. Det viser et nyt notat fra Finansministeriet. 

I 2014 var der i aldersgruppen 65-69 år 76.000 personer på arbejdsmarkedet, og det er mere end en fordobling siden 2000. 

Udviklingen viser et øget potentiale for beskæftigelse blandt personer over den nuværende pensionsalder, som især skyldes stigende levealder og en tilsvarende forbedring af sundheden hos de ældre. 

Finansminister Kristian Jensen udtaler:

Danskerne lever længere end tidligere, og mange lever de ekstra år med et godt helbred. Når vi samtidig kan se, at der er gode beskæftigelsesmuligheder for seniorer i folkepensionsalderen, er det svært at se, hvorfor man ikke skulle blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Heldigvis er man ikke per definition nedslidt, bare fordi man er blevet ældre.

De kommende år forventes beskæftigelsen blandt seniorer at stige yderligere, blandt andet som følge af Velfærdsaftalen fra 2006, hvor pensionsalderen blev hævet. Ifølge regeringen er der dog behov for at hæve pensionsalderen mere, end det blev aftalt i 2006. 

Finansminister Kristian Jensen siger:

En 60-årig kan i dag forvente at blive knap 84 år. Det er mere, end vi regnede med, sidst vi hævede pensionsalderen. Og mange kan se frem til flere år på pension end forudsat. Derfor er det helt naturligt, at regeringen gerne vil have seniorer til at bidrage med lidt flere år på arbejdsmarkedet. Det er både til gavn for den enkelte og til gavn for Danmark, for vi risikerer at komme til at mangle gode hænder og hjerner til at sætte yderligere skub i den økonomiske fremgang.

Læs notatet De ældre bliver længere på arbejdsmarkedet   

Finansministeriet har desuden tidligere i januar offentliggjort en økonomisk analyse af reformers betydning for seniorernes beskæftigelse. 

Læs analysen Reformer har styrket seniorers beskæftigelse