Reformer har løftet beskæftigelsen blandt seniorer

10-01-2017

Stadig flere danskere over 55 år er aktive på arbejdsmarkedet i dag i forhold til 2000 i kraft af række reformer på beskæftigelsesområdet.

Det konkluderer en ny økonomisk analyse fra Finansministeriet, som viser, at beskæftigelsen siden 2000 er steget for alle alderstrin blandt de 55-70-årige.

I dag er op mod halvdelen af de 60-64-årige således i arbejde, hvor det i 2000 kun var knap en tredjedel.

Finansminister Kristian Jensen siger:

Det glæder mig, at seniorerne fylder mere på arbejdsmarkedet. De er kernearbejdskraft for virksomhederne. Det er glædeligt både for den enkelte og for samfundet. De reformer, vi har gennemført de seneste årtier har virket, og det bekræfter mig i, at vi med nye tiltag kan løse de udfordringer, som vi står over for på arbejdsmarkedet og i økonomien generelt.

Finansministeriets analyse viser, at beskæftigelsen blandt seniorer er steget bredt på tværs af uddannelsesgrupper. 

Særligt har uddannelsesgrupper, der før trak sig tilbage relativt tidligt tilbage, øget deres deltagelse på arbejdsmarkedet for de højere alderstrin. 

Finansminister Kristian Jensen siger:

Det er en vigtig pointe for mig, at udviklingen sker på tværs af arbejdsmarkedet – også i grupper med fysisk krævende arbejde. Vi er blevet bedre til at passe på os selv og hinanden, og det giver mange mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet.  

Udviklingen i beskæftigelsen blandt seniorer skyldes blandt andet velfærdsreformen fra 2006, afskaffelsen af særordninger og tilbagetrækningsreformen fra 2011. 

Et andet væsentligt bidrag kommer fra en forbedring af det generelle helbred blandt seniorer. Således er antallet af gode leveår vokset proportionalt med stigningen i restlevetiden.   

Finansminsiter Kristian Jensen fortsætter:

Det er brug for seniorerne på arbejdsmarkedet, især når vi som nu kigger direkte ind i flaskehalse, der risikerer at bremse fremgangen i dansk økonomi. Regeringen ønsker at gøre Danmark mere velstående, og vi vil derfor fastholde den positive udvikling, hvor flere seniorer fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Læs analysen Reformer har styrket seniorers beskæftigelse