Staten accepterer bud på aktier i Vestjysk Bank

18-07-2017

Efter en fire ugers tilbudsperiode har Finansministeriet ikke modtaget et nyt og bedre bud på statens aktier i Vestjysk Bank, end det bud der blev fremsat 19. juni.

Det betyder, at Finansministeriet i dag har meddelt Nykredit, at ministeriet er indstillet på at sælge statens aktier i Vestjysk Bank til investorgruppen af danske fonde og finansielle investorer for i alt 123 mio. kr.

Finansminister Kristian Jensen udtaler:

Med de nye ejere er Vestjysk Bank nu sikret en holdbar og stabil fremtid. Samtidig har vi med tilbudsperioden givet mulighed for, at andre investorer kunne afgive bud på statens aktiepost. Jeg er glad for, at vi nu kan gennemføre den handel, der sikrer bankens fremtid, så den også i fremtiden kan gøre gavn i lokalsamfundet.

Finansministeriet indgik d. 12. juni 2017 en betinget aftale med en investorgruppe bestående af Nykredit, Maj Invest, Arbejdernes Landsbank, AP Pension, Novo A/S, C.L. Davids Fond og Samling, ISP Pension og Vestjylland Forsikring om et salg af statens aktiepost i Vestjysk Bank.

Som følge heraf fremsatte investorgruppen et offentligt købstilbud d. 19. juni 2017, der udløb tirsdag d. 18. juli 2017 kl. 16.

Fra Nykredit-investorgruppens side er tilbuddet om at købe statens aktier blandt andet betinget af, at (1) der foreligger en positiv godkendelse af statsstøttesagen fra 2012, og (2) at Kommissionen i forbindelse med afgørelsen i statsstøttesagen tilkendegiver, at salget af statens aktier ikke indeholder ny statsstøtte.

Kommissionen har d. 18. juli truffet en positiv afgørelse i statsstøttesagen fra 2012, og tilkendegiver samtidig, at salget af statens aktier ikke indeholder ny statsstøtte. Restrukturering og rekapitalisering af Vestjysk Bank har været en væsentlig forudsætning for Kommissionens godkendelse af statsstøttesagen. Tilsvarende har Kommissionens godkendelse været en væsentlig betingelse for Nykredit-investorgruppens køb af statens aktiepost.

Fra statens side var aftalen med Nykredit-investorgruppen d. 12. juni 2017 betinget af:

  1. At Finansudvalget godkender salget af aktier.
  2. At der i en fire ugers offentlig tilbudsperiode ikke er offentliggjort et konkurrerende overtagelsestilbud.

Finansudvalget godkendte aktiesalget d. 29. juni 2017. Da Finansministeriet heller ikke har modtaget konkurrerende overtagelsestilbud i tilbudsperioden, er betingelserne for statens aktiesalg opfyldt.

Finansminister Kristian Jensen siger:

Vi har ikke modtaget bedre bud på statens aktiepost, hvilket viser mig, at vi har fundet en pris, som er i overensstemmelse med markedets forventning til de risici og muligheder som Vestjysk Bank repræsenterer.