Aftaletekst vedrørende lovforslag om levetidsindeksering af folkepensionsalderen

14-06-2017

I september 2015 indgik den daværende Venstre-regering en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative om principperne for levetidsindeksering.

Aftaleteksten, som bekræfter principperne for levetidsindeksering fra Velfærdsforliget fra 2006, blev ved en fejl aldrig offentliggjort. Det beklager Finansministeriet, som hermed offentliggør aftaleteksten.

Uagtet den manglende offentliggørelse har aftalen siden indgåelsen været betragtet som et gældende forlig.

På baggrund af aftalen vedtog folketinget i december 2015 den første levetidsindeksering af pensionsalderen, så den i 2030 stiger fra 67 til 68 år, mens efterlønsalderen i 2027 hæves fra 64 til 65 år.

Efter regeringsudvidelsen i november 2016 har Liberal Alliance tilsluttet sig forligskredsen.

Læs aftale vedr. lovforslag om levetidsindeksering af folkepensionsalderen