Innovationsminister: Vi skal købe klogere ind i det offentlige

02-06-2017

Der kan spares et milliardbeløb hvert år, hvis den offentlige sektor bliver bedre til at samarbejde om at købe varer og tjenesteydelser. Regeringen lancerer i dag et nyt udspil, der skal styrke indkøbssamarbejdet på tværs af det offentlige.

De senere år har den offentlige sektor haft øget fokus på indkøb. Det har betydet, at alene staten og universiteterne mv. i den selvejende sektors indkøb er effektiviseret med mere end 2,2 milliarder kroner årligt fra 2015, og også i regioner og kommuner har man opnået massive besparelser ved at styrke samarbejdet på indkøbsområdet.

Men besparelsespotentialet er langt større, og der kan spares endnu flere penge, hvis staten, regioner og kommuner bliver bedre til at købe ind og i højere grad arbejder sammen om deres indkøb. 
 
Innovationsminister Sophie Løhde lancerer derfor som led i Sammenhængsreformen et nyt udspil, der skal sætte mere fart på udviklingen. Det skal bl.a. ske ved at bruge de nuværende indkøbsaftaler bedre, fastsætte en national målsætning for effektivisering af det samlede indkøb i det offentlige og forpligte offentlige institutioner til at købe eksempelvis pc’er og standardvarer såsom kontorartikler og -møbler i fællesskab:

Det offentlige er blevet langt bedre til at købe ind, og i dag opnår vi store besparelser på at købe fx computere, it-udstyr og kontorartikler ind sammen. Men der er fortsat et stort uudnyttet potentiale for at udvikle og effektivere vores indkøb yderligere. Det potentiale skal vi have indfriet. For det vil betyde, at vi kan investere flere penge i vores sundhedsvæsen, ældrepleje og andre kernevelfærdsområder, siger Sophie Løhde og peger på, at det offentlige hvert år køber varer og tjenesteydelser for ca. 300 milliarder kr.
 
Vi bør kunne få endnu lavere priser med den indkøbsvolumen, vi samlet set har i det offentlige. Derfor giver det rigtig god mening, at vi forener kræfterne på tværs af staten, regioner og kommuner og eksempelvis forpligter hinanden på at købe udvalgte standardvarer ind sammen. På den måde vil vi ikke bare kunne købe billigere ind. Vi vil også undgå dobbeltarbejde, fordi vi bl.a. slipper for at gennemføre parallelle udbud, siger innovationsministeren. 

Bedre sammenhæng i borgernes tilbud

Udover at give det offentlige bedre priser, skal udspilet være med til at sikre, at borgerne får mere sammenhængende tilbud på tværs af det offentlige. Hvis regioner og kommuner køber ind hver for sig, kan det nemlig stå i vejen for, at borgere fx kan få bestemte sundhedsprodukter.

Indkøbene i det offentlige kan i nogle tilfælde spænde ben for borgerne. Vi ser eksempelvis, at patienter, som får lavet en stomi-operation og er blevet trygge ved at bruge en bestemt type stomipose, ikke altid får tilbudt den samme posetype af kommunen, når de kommer hjem fra sygehuset. Det vil vi kunne undgå ved fælles indkøb på tværs af sektorerne og samtidig opnå bedre priser og højere kvalitet for borgerme, siger Sophie Løhde.

Læs om udspillet "Klogere indkøb, mere velfærd"