Ny aftale kan give almindelige danskere op til 12.000 kr. mere om året som pensionist

22-06-2017

Regeringen og Dansk Folkeparti blev i denne uge enige om en aftale, der kan give fx HK’ere og LO-arbejdere en stigning i den disponible indkomst som folkepensionist på op til 12.000 kr., hvis arbejdsmarkedspensionen omlægges til aldersopsparing.

Det viser de typeeksempler, som Finansministeriet har lavet i nedenstående notat. Den kontante gevinst er størst for en LO-arbejder, som kan øge sin disponible indkomst i den tredje alder med 12.300 kr. om året.

For en HK’er på mindsteløn er der udsigt til en stigning i den disponible indkomst på 9.800 kr. Det svarer til en stigning i det samlede afkast på pensionsopsparingen på 13 pct.

Alle eksemplerne forudsætter, at størrelsen på pensionsindbetalingerne (før skat) og den disponible indkomst i arbejdslivet er uændret. Man skal altså ikke indbetale mere til pension, end man plejer, for at få gevinsten ved aldersopsparing. 

Gevinsten kommer, fordi udbetalingerne fra aldersopsparing ikke bliver modregnet i de offentlige ydelser som fx boligstøtte, ældrecheck og lignende. 

For danskere, der betaler topskat, og som har en stor pensionsopsparing, er omlægning til aldersopsparing en nogenlunde neutral forretning (-200 kr. om året for direktøren i regneeksemplet). Fordi de i kraft af deres store pensionsopsparing har så stor en indkomst, at de alligevel ikke modtager boligstøtte og ældrecheck mv., men derimod også betaler topskat som pensionister, gør omlægningen til aldersopsparingen ikke nogen væsentlig forskel ift. det, de modtager fra det offentlige. 

Regneeksemplerne for henholdsvis en HK’er på mindsteløn, en LO-arbejder, en funktionær og en direktør kan ses i vedhæftede notat.

Læs om virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter – typeeksempler