Finansministeriet tager Rigsrevisionens beretning om salget af ejerandele i DONG Energy til efterretning

17-05-2017

Rigsrevisionen har i dag afleveret sin beretning om kapitaludvidelsen og børsnoteringen af DONG Energy.

Rigsrevisionen vurderer, at Finansministeriet har ageret som en aktiv og styrende ejer, både i situationen, hvor DONG Energy havde akut brug for kapital, samt i børsnoteringsprocessen. Rigsrevisionen konkluderer samtidig, at buddet fra Goldman Sachs var det eneste bud, der kunne sikre DONG Energys kapitalbehov.

Rigsrevisionen kritiserer samtidig, at der i forbindelse med kapitaludvidelsen er forhold, som Finansministeriet burde have dokumenteret bedre. Denne kritik tager ministeriet til efterretning. Det skal dog understreges, at den manglende dokumentation ikke har haft betydning for resultatet af processen.

Jeg tager Rigsrevisionens kritik af, at der er dele af kapitaludvidelsen, der kunne være bedre dokumenteret til efterretning. Jeg kan naturligvis ikke kommentere det daværende økonomiudvalgs interne overvejelser, men det er altid vigtigt at kunne dokumentere sagsgangene, siger finansminister Kristian Jensen. 

Læs Rigsrevisionens beretning om kapitaludvidelsen og børsnoteringen af DONG Energy