Misforståelse om Finansministeriets korrespondance om Dong Energy

20-05-2017

Mediet Føljeton har bragt en historie om hemmeligholdelse af dokumenter i Dong-sagen, som bygger på en misforståelse.

I artiklen på Føljeton.dk fremgår det, at Finansministeriet tog hensyn til storbanken Morgan Stanley ved at tilføje i deres standard såkaldte ’Hold Harmless-letter’, at deres dokumenter blev hemmeligholdt ’unless required by law’ – altså med mindre loven krævede det.
 
Dette er en misforståelse.
 
Morgan Stanley ønskede total fortrolighed om deres oplysninger om Dong Energy, men det kunne Finansministeriet ikke give dem, netop fordi den danske lov kræver, at alt materiale skal kunne udleveres til Rigsrevisionen. Ved at tilføje til Morgan Stanleys Hold Harmless-letter, at fortroligheden ikke gælder i tilfælde, hvor den danske lov kræver indsigt, er der altså blot gjort opmærksom på, at ingen er hævet over den danske lov – heller ikke amerikanske storbanker. 

På denne måde ville der ikke være anledning til tvivl og/eller retstvister, hvis der kom en dag, hvor Finansministeriet var nødt til at fremlægge fortrolige dokumenter for Rigsrevisionen, som det netop har været tilfældet. 
 
Rigsrevisionen har derfor haft adgang til alt materiale i forbindelse med deres undersøgelse af sagen. 

Derudover bemærkede Rigsrevisionen så, at de gerne havde set, at Finansministeriet havde udarbejdet yderligere dokumentation bl.a. i forbindelse med værdiansættelsen. Denne kritik tager vi naturligvis til os. Men der er altså på ingen måde tale om, at Finansministeriet har forsøgt at hemmeligholde dokumenter for Rigsrevisionen.
 
Det er altså den modsatte konklusion end den, Føljeton er nået frem til. Den nævnte sætning er tilføjet, fordi Finansministeriet ønskede at gøre Morgan Stanley opmærksom på, at uanset hvad de skrev i deres kontrakter, så ville de aldrig være hævet over dansk lov, som kræver, at Rigsrevisionen kan få indsigt i alle dokumenter.
 
I modstrid med god presseskik er Finansministeriet ikke blevet kontaktet før offentliggørelsen af Føljetons artikel. Ministeriet har altså ikke haft mulighed for at svare på de meget grove anklager, hvor en navngiven embedsmand beskyldes for at forsøge at hemmeligholde dokumenter for Rigsrevisionen.