Regnskabsspecifikationer for regionernes regnskaber 2016

08-05-2017

Danmarks Statistik har d. 27. april og d. 3. maj 2017 korrigeret regionernes regnskaber for 2016. Korrektionerne indebærer, at de regionale driftsudgifter for regional udvikling er faldet med ca. 15 mio. kr., mens driftsudgifter til sundhed er steget med ca. 15 mio. kr.

Samlet betyder korrektionerne, at regionernes regnskaber for regional udvikling nu er ca. 6 mio. kr. under budgetniveauet, mens regionernes regnskaber for sundhedsområdet er 278 mio. kr. under budgetniveauet, jf. tabel 1.

Regionale budgetter og regnskaber 2016

Korrektionerne medfører, at der ikke længere er en overskridelse i forhold til regionernes regnskaber for regional udvikling, og derfor intet grundlag for at sanktionere regionerne i henhold til sanktionsloven, jf. tidligere pressemeddelelse d. 24. april 2017. 

Korrektionerne har ikke betydning for vurdering af regionernes regnskab for sundhed.