Rigsrevisionen kritiserer ikke Finansministeriet for at centrale dokumenter er bortkommet

18-05-2017

Som opfølgning på dele af pressedækningen efter offentliggørelsen af Rigsrevisionens beretning om kapitaludvidelsen i DONG Energy og den efterfølgende børsnotering vil Finansministeriet præcisere følgende:

Det fremgår ikke af Rigsrevisionens beretning, at dokumenter er bortkommet eller ikke kan findes frem.

Rigsrevisionen finder, at Finansministeriet ifølge Rigsrevisionen skulle have udarbejdet yderligere dokumentation for ministeriets overvejelser i enkelte dele af kapitaludvidelsesprocessen. Derudover kritiserer Rigsrevisionen, at dele af Goldman Sachs’ endelige bud blev afgivet mundtligt til et møde med Finansministeriet.

Finansministeriet tager Rigsrevisionens kritikpunkter til efterretning og vil i overensstemmelse med normal praksis forholde sig til beretningen og Statsrevisorernes bemærkning i ministeriets svar til statsrevisorerne.