Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov for 2017

29-05-2017

Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggør den 30. maj. kl. 13.30 Økonomisk Redegørelse, maj 2017 på oim.dk.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse. 

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2017 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at udgøre 100 mia. kr. i 2017, hvilket er 7 mia. kr. mindre end budgetteret på Finanslov 2017. 

Finansieringsbehovet dækkes ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Danmarks Nationalbank.

Strategien for dækning af finansieringsbehovet meddeles af Danmarks Nationalbank og kan ses her
  

Statens finansieringsbehov i 2017