Finansiering af nyt boligskattesystem

01-03-2017

Regeringen har den seneste måned forhandlet med folketingets partier om fremtidens boligbeskatning, og fremlægger nu et forslag til finansiering af udspillet, som skal sikre tryghed for boligejerne.

Usikkerheden om fremtidens beskatning har alt for længe skabt utryghed for boligejerne.  Derfor fremlægger regeringen nu et udspil til finansiering, så vi kan komme i gang med at finde en løsning på denne fælles pligtopgave, siger finansminister Kristian Jensen.
Konkret foreslår regeringen, at lempelserne af boligskatten i fremtiden finansieres gennem en gradvis reduktion af rentefradraget fra 2021 samt via det finanspolitiske råderum.

Samtidig ønsker regeringen at forpligte forhandlingsparterne til at genetablere råderummet gennem fremtidige reformer.

Det er fornuftigt at udnytte råderummet til hurtigt at fjerne utrygheden for boligejerne. Men regeringen har også andre prioriteter, og derfor vil vi arbejde målrettet med at gennemføre reformer, der kan genetablere råderummet. Og det forventer vi, at de øvrige parter i forhandlingerne vil være med til, siger finansministeren.
Regeringens udspil til fremtidens boligskat indebærer en fastfrysning af grundskylden samt en sikkerhed for, at ingen boligejere skal betale mere i ejendomsskat end i dag.


Regeringens forslag til reduktion af rentefradrag


Provenuoversigt for finansiering af tryghed for boligejerne