It-projektrådet gør status på statens store it-projekter

30-03-2017

I en netop offentliggjort rapport gør Statens It-projektråd endnu en gang status over statens store it-projekter. Rapporten indeholder vurderinger af 22 statslige it-projekter.

Statens It-projektråd offentliggør to gange årligt en status for de store statslige it-projekters overholdelse af tidsplan, budget og gevinstrealisering. I 2. halvår 2016 har 22 projekter statusrapporteret. I denne omgang har It-projektrådet tildelt to røde, seks gule og 13 grønne trafiklys, mens et enkelt projekt ikke har fået tildelt et trafiklys. 

Understreger behovet for en ny statslig it-strategi
I starten af året igangsatte innovationsminister Sophie Løhde (V) arbejdet med en ny it-strategi, som skal professionalisere styringen på det samlede statslige it-område. Ifølge ministeren understreger It-projektrådets rapport vigtigheden af at følge projekterne tæt for at sætte ind med hjælp i rette tid. Derfor skal den kommende it-strategi bl.a. se på, hvordan opfølgningen på de største it-projekter kan styrkes.

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde siger:

I Danmark er vi nået langt med digitalisering af den offentlige sektor, og vi skal også i fremtiden turde give os i kast med store it-projekter, hvor det er nødvendigt. Samtidig viser den nye rapport med al tydelighed, at der er behov for, at vi bliver endnu bedre til at styre statens store it-projekter. Det er en af årsagerne til, at jeg har iværksat arbejdet med at udvikle en statslig it-strategi.

Ministeren understreger samtidig, at det er vigtigt, at regeringen trækker på de erfaringer, som It-projektrådet har gjort sig de sidste fem år.

Ministeren udtaler: 

Det er et langt, sejt træk, og problemerne løses ikke med et snuptag. En af de knapper, vi skal dreje på, er, at vi skal blive bedre til at følge op på udviklingen i de største it-projekter. Vi skal fortsætte med at bruge de stærke kompetencer, vi bl.a. har i It-projektrådet, så vi er sikre på, at myndighederne får den hjælp og støtte, de har brug for i rette tid.

Trafiklys giver bedre styring
Næstformand i It-projektrådet, Birgit Nørgaard, der trækker på en bred erfaring fra private virksomheder, understreger, at der er behov for øget fokus på de mest komplekse projekter: 

Der tegner sig et billede af, at det nuværende setup med en fællesstatslig projektmodel, risikovurdering af projekter og løbende opfølgning på projekterne har bidraget til en øget professionalisering og et øget ledelsesfokus på it-projekter. Samtidig understreger de røde og gule trafiklys behovet for en styrket indsats på området fx med en øget indsats overfor de mest komplekse og risikofyldte projekter og både en tidligere og senere involvering af rådet undervejs i projektforløbet. Og så skal vi måske bruge mindre krudt på de mindre og velkørende projekter.

Regeringen forventer at lancere en it-strategi for staten senere på året.