Jobfremgangen har fået fodfæste i hele landet

15-11-2017

Fremgangen i beskæftigelsen kan nu mærkes i alle dele af Danmark, viser en ny analyse fra Finansministeriet. Det seneste år er beskæftigelsen steget i 93 ud af 98 kommuner.

I alle dele af Danmark er der nu gang i jobvæksten. I årene efter finanskrisen styrtdykkede beskæftigelsen i Danmark, men siden 2013 er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med omkring 131.000 personer i alderen 18-64 år. I starten var fremgangen meget ujævnt fordelt i Danmark, men nu kan den mærkes i stort set hele landet.   

Yderkommunerne kæmpede med en faldende beskæftigelse fra 2013-2015, og landkommunerne havde kun en marginal fremgang. Men de seneste to år har yder- og landkommunerne som resten af landet fået flere ind på arbejdsmarkedet. 

Land- og yderkommunerne blev hårdt ramt af finanskrisen, som lukkede mange lokale arbejdspladser. Men nu går det så godt for dansk økonomi, at også de små kommuner er kommet ud af krisen og kan mærke fremgang. Det er rigtig positivt, at vi får flere danskere fra alle dele af landet i arbejde, og fremgangen er også en stor hjælp til dem, der ellers har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, siger finansminister Kristian Jensen.

I Danmark har der længe været en bevægelse fra land til by, og det er en af årsagerne til, at fremgangen i beskæftigelsen har været langsommere om at komme op i omdrejninger i land- og yderkommunerne. 

Regeringen har taget en række initiativer for at forbedre vækstmulighederne i land- og yderkommunerne. Blandt andet er planloven blevet lempet for at give kommunerne mere frihed til at udvikle kystområderne og til at bygge nye boligområder og butikscentre for at tiltrække både erhvervsliv, borgere og turister.

Desuden indeholder den netop indgåede erhvervs- og iværksætteraftale en turisme- og landdistriktspakke, som gør det billigere at drive turisterhverv og understøtter bedre vilkår for vækst og beskæftigelse i hele landet.  

Regeringen lancerede sidste år også et udspil, der flytter ca. 4.000 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til resten af landet. Inden længe vil regeringen fremlægge et udspil til at udflytte endnu flere statslige arbejdspladser.

Derudover skal en ny aftale om billigere billetter over Storebælt og flere penge til infrastruktur gøre det nemmere for både virksomheder og privatpersoner at flytte fra de store byer og ud i landet.
Det er en vigtig dagsorden for regeringen at sikre vækst og udvikling i alle dele af Danmark. Hvis det skal være attraktivt både at bo og drive virksomhed i hele landet, kræver det gode udviklingsmuligheder uden for de store byer, og det skal være nemt at bevæge sig på tværs af landet uden at bruge for meget spildtid på grund af dårlig infrastruktur, siger finansminister Kristian Jensen.
Samtidig med den stigende beskæftigelse er ledigheden faldet i alle dele af Danmark, og i øjeblikket er ledigheden i land- og yderkommunerne lavere end i by-kommunerne. Land- og yderkommunerne har lige nu en ledighed på 4,0 og 3,6 pct., mens den i Storkøbenhavn og bykommunerne ligger på 4,4 og 4,3 pct.  

Udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen fordelt på kommuner 2013-2017

Læs mere i analysen "Jobfremgangen har bredt sig til hele landet"