Ny investeringsfond skal styrke sociale indsatser

12-11-2017

Innovationsminister Sophie Løhde og børne- og socialminister Mai Mercado har sammen med partierne bag satspuljen afsat 50 mio. kr. til en ny investeringsfond. Fonden skal investere i sociale indsatser, der skal hjælpe mennesker, som f.eks. aldrig har fået en uddannelse eller kæmper med arbejdsløshed og sygdom.

Hvordan kan vi som samfund blive bedre til at sætte tidligere ind og hjælpe mennesker, der befinder sig på kanten af vores samfund, på nye måder? Det skal en nye investeringsfond som satspuljepartierne har sat 50 mio. kr. af til i 2018, være med til at give svar på.

Den nye fond skal dels modne og udvikle indsatser til sociale investeringsprogrammer i partnerskaber mellem kommuner, regioner, almennyttige fonde og civilsamfundsorganisationer, dels udbrede veldokumenterede indsatser, der går på tværs af de større velfærdsområder.

Med fonden bliver det samtidig muligt for private investorer – eksempelvis pensionsselskaber – at skyde penge i fonden, der sammen med de afsatte midler kan investeres i indsatser, som kan forebygge eller løse problemer, der går på tværs af f.eks. sundheds-, social-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Vi skal blive bedre til at hjælpe nogle af de mennesker, der har svært ved at finde fodfæste i vores samfund, og i højere grad sætte ind med støtte og hjælp, før problemerne vokser sig store. Vi skal altså investere i forebyggende og mere helhedsorienterede indsatser, og det bliver der nu langt bedre mulighed for med den nye sociale investeringsfond, siger innovationsminister Sophie Løhde, der har store forventninger til fonden:

Fonden giver os en enestående mulighed for at forene kræfterne på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor. Vi kan nu i fællesskab udvikle og afprøve nye indsatser, som ellers ikke var blevet sat i gang, og samtidig udbrede de indsatser, vi ved virker. Det er en helt ny måde at arbejde med sociale indsatser på, og jeg har store forventninger til den nye fond.

Børne- og socialminister Mai Mercado ser også perspektiver i Den Sociale Investeringsfond:

Med satspuljen har vi mulighed for at investere i udbredelse af sociale indsatser, som vi ved, virker rigtigt godt, og som kan hjælpe mennesker til et bedre liv. Derfor er jeg stolt af, at vi er blevet enige om at skyde 50 mio. kr. ind i en ny investeringsfond, der skal arbejde tæt sammen med private aktører og civilsamfundet Det ser jeg store store perspektiver i. Vi skal blandt andet blive bedre til at forebygge frem for at symptombehandle. Jeg ser også frem til, at fonden i sit arbejde kan drage nytte af den nye socialøkonomiske investeringsmodel, SØM, der er lagt mange kræfter i at udvikle. SØM giver kommuner og regioner et langt bedre grundlag for tage stilling til, om det kan betale sig at investere i sociale indsatser, end de har i dag.

Fonden skal etableres ved lov. Regeringen vil derfor i 2018 fremsætte et lovforslag, der skal danne grundlag for den nye fond og herefter gå i dialog med potentielle investorer om det videre forløb.

Partierne bag aftalen vil hvert år beslutte, hvilke temaer fonden skal arbejde med det kommende år. Det vil ske i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.