SAS gennemfører vellykket kapitaludvidelse

08-11-2017

SAS har rejst knap 1,3 milliarder svenske kroner via en aktieemission særligt målrettet institutionelle investorer. Den danske stat har som led i emissionen købt nye aktier for 180,9 millioner svenske kroner og fastholder dermed sin nuværende ejerandel på 14,2 procent.

SAS har d. 8. november gennemført en aktieemission og rejst knap 1,3 milliarder svenske kroner i ny kapital. Det svarer til en udvidelse af selskabets aktiekapital på knap 16 procent.

Som led i aktieemissionen har den danske stat tegnet nye aktier til en værdi af 180,9 millioner svenske kroner svarende til 138,4 millioner danske kroner ved gældende valutakurs. Med aktiekøbet fastholder den danske stat sin ejerandel af SAS på 14,2 pct.

Finansminister Kristian Jensen udtaler:

Den vellykkede kapitaludvidelse viser, at markedet har tillid til SAS, og sikrer et solidt fundament for selskabets videre udvikling i en luftfartsbranche præget af hård konkurrence. Som ejer er vi tilfredse med, at vi som led i kapitaludvidelsen fastholder vores nuværende ejerandel i selskabet, og derigennem bidrager til at understøtte selskabets positive udvikling fremadrettet.

Selskabet fik mandat til at gennemføre emissionen på en ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 3. november. Den danske stat støttede selskabets forslag om en aktieemission.

De tre øvrige hovedaktionærer i SAS deltog ikke i aktieemissionen. Deres ejerandele udvandes derfor i forlængelse af kapitaludvidelsen. 

Ejerandele i SAS AB før og efter aktieemissionen  
 Før
 Efter
Aktionærer
Pct.  Pct.
Den svenske stat   17,1 14,8 
Den danske stat   14,2  14,2
Den norske stat  11,4 9,9 
Knut og Alice Wallenbergs Fond   7,5  6,5
Øvrige  49,7  54,6

Anm.:  Summer ikke til 100 pct. pga. afrundinger.  Ejerandel opgjort pba. stemmerettigheder