Ny offentlig fond skal sparke gang i sociale investeringsprogrammer

03-10-2017

Regeringen er klar til at afsætte 50 mio. kr. i en ny, offentlig fond, der skal understøtte arbejdet med sociale investeringsprogrammer til gavn for mennesker med fx sociale eller sundhedsmæssige problemer.

Der er behov for at gå nye veje, hvis det offentlige bedre skal kunne hjælpe eksempelvis unge, der aldrig har fået en uddannelse og er i risiko for at være på offentlig forsørgelse i årevis, eller dømte kriminelle, som igen og igen falder tilbage i kriminalitet.

Det mener regeringen, som derfor er parat til at øremærke 50 mio. kr. ved de forestående satspuljeforhandlinger til en ny, offentlig fond.
 
Fonden skal understøtte arbejdet med en ny form for offentlig-privat samarbejde, hvor investorer – fx fonde eller pensionskasser – finansierer nyskabende og ofte forebyggende initiativer for at hjælpe grupper af mennesker, som slås med eksempelvis sociale problemer.

Vi skal blive bedre til at levere forebyggende og helhedsorienterede indsatser, så vi bedre kan hjælpe nogle af de mennesker, der har det sværest i vores samfund. Det kan fx være unge, der aldrig har fået en uddannelse og ikke kan få et job og er i risiko for at havne på kanten af samfundet, siger innovationsminister Sophie Løhde.

Samarbejdet mellem offentlige og private aktører går under betegnelsen sociale investeringsprogrammer, og flere lande, heriblandt Sverige og Finland, har de senere år prøvet kræfter med den nye samarbejdsform.
 
Innovationsministeren ser et stort potentiale i sociale investeringsprogrammer, der bl.a. kan være med til at nytænke indsatserne på eksempelvis det sociale område:

Sociale investeringsprogrammer kan bidrage til, at den offentlige og private sektor i samspil med civilsamfundet igangsætter nyskabende og ambitiøse indsatser på eksempelvis unge-, sundheds- eller hjemløseområdet, hvor resultaterne i dag på nogle punkter er mangelfulde. Derfor vil vi i regeringen sætte 50 mio. kr. af til en ny fond, der skal understøtte arbejdet med sociale investeringsprogrammer.

Regeringen er i dialog med pensionsselskaber, almennyttige fonde, kommuner, regioner, vidensinstitutioner, civilsamfundsorganisationer og politikere for at få input til, hvordan man kan bruge sociale investeringsprogrammer i Danmark.
 
Og planerne om at etablere en offentlig fond, der kan understøtte arbejdet med sociale investeringsprogrammer, er umiddelbart blevet taget pænt imod.

Sociale investeringsprogrammer er ikke en trylleformular, der kan løse alle problemer. Men de kan supplere de nuværende indsatser og potentielt bidrage til, at sektorer og myndigheder bliver bedre til at arbejde sammen om komplekse problemer og i fællesskab levere nye, forebyggende og mere helhedsorienterede indsatser. Og ved at åbne for en ny type sociale investeringer håber jeg også, at vi kan få private aktører til at investere i sociale indsatser, så vi kan bryde med vanetænkningen og hjælpe mennesker på helt nye måder.