Nye partnerskaber skal være med til at rydde ud i regeljunglen

01-10-2017

Innovationsminister Sophie Løhde har indgået partnerskaber med Dansk Socialrådgiverforening, FOA og Dansk Sygeplejeråd. Partnerskaberne skal være med til at rydde ud i overflødige regler og dokumentationskrav, som spænder ben for medarbejderne i det daglige.

Tidligere regeringer har prøvet at få ryddet ud i bureaukratiet i den offentlige sektor, men hidtil er det begrænset, hvad der er kommet ud af anstrengelserne. Nu gør vi så endnu et forsøg. Og denne gang tager vi et spadestik dybere og inddrager medarbejderne i den offentlige sektor langt mere. For hvis det skal lykkes, er det nødvendigt, at vi i fællesskab tager livtag med bureaukratiet.

Det siger innovationsminister Sophie Løhde, der som led i kampagnen "Meld en regel" har indgået partnerskaber med tre faglige organisationer, som tilsammen repræsenterer tusindvis af medlemmer, der arbejder i den offentlige sektor.

Partnerskaberne, der er indgået med FOA, Dansk Sygeplejeråd og Dansk Socialrådgiverforening, skal være med til at sætte fokus på unødvendige regler og dokumentationskrav, som med fordel kan afskaffes. 

Og ministeren håber, at medlemmerne vil benytte sig af muligheden og indmelde alle de regler, som de oplever forhindrer dem i at løse deres opgaver i det daglige:

Jeg kan godt forstå, hvis der er medarbejdere, som ikke orker at høre mere om afbureaukratisering og har mistet troen på, at det kan lykkes at afskaffe overflødige regler. Men jeg håber, at de alligevel vil bruge lidt tid på at indmelde forslag til regler og dokumentationskrav, som med fordel kan fjernes. For hvis vi i fællesskab får ryddet ud i noget af al bureaukratiet, vil medarbejderne få mere tid til at løse deres kerneopgaver, og dermed vil vi også forbedre vores fælles velfærd.

Innovationsministeren opfordrer sine ministerkolleger til at invitere andre faglige organisationer til at blive "Meld en regel"-partnere. 

Fakta om "Meld en regel"

Fra 1. oktober 2017 til 1. februar 2018 er det muligt at indmelde forslag til regler og dokumentationskrav, som man gerne vil have afskaffet, direkte til ministerierne.