Nyt direktiv for rapportering af udgifter til flygtningemodtagelse

31-10-2017

Et nyt og præciseret direktiv for rapportering af udgifter til flygtningemodtagelse er netop tiltrådt i OECD's Komité for Udviklingsbistand (DAC).

Med det præciserede DAC-direktiv er det bl.a. muligt at rapportere udgifter til familiesammenførte til flygtninge, mens det ikke længere vil være muligt at rapportere visse administrative udgifter.

Finansminister Kristian Jensen udtaler: 

Den danske regering vil naturligvis tilpasse den danske praksis til de nye regler. Regeringen vil i henhold til regeringsgrundlaget fastholde, at Danmark fuldt ud vil udnytte mulighederne for at opgøre udgifter til flygtningemodtagelse via udviklingsbistanden.

Regeringen vil nu igangsætte et arbejde med at tilpasse den danske rapporteringspraksis til det præciserede DAC-direktiv.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs udtaler:

Det præciserede direktiv betyder, at der nu er skabt enighed, forøget sammenlignelighed og transparens om, hvilke udgifter til flygtningemodtagelse, OECD-landene kan rapportere som en del af udviklingsbistanden – det er positivt.

Læs mere om det nye direktiv for rapportering af udgifter til flygtningemodtagelse på OECD's hjemmeside