Regeringen vil styrke frivilligheden i hele landet

09-10-2017

Med regeringens civilsamfundsstrategi skal den lokale frivillighed rundt om i landet have bedre vilkår, og udsatte borgere skal have nemmere ved at komme med i frivillige fællesskaber.

Børne- og socialminister Mai Mercado og innovationsminister Sophie Løhde præsenterer i dag regeringens civilsamfundsstrategi. Strategien har tre spor - deltagelse, infrastruktur og viden - og indeholder 12 initiativer for i alt 112 mio. kr. over fire år. 

Jeg er rigtig glad for, at jeg i dag kan løfte sløret for regeringens civilsamfundsstrategi. Civilsamfundet og den frivillige indsats har stor betydning, fordi den er et dagligt vidnesbyrd om, at vi tager et personligt ansvar til gavn for andre og hele samfundet. For mig har strategien to klare mål. Den skal bidrage til, at der bliver sat skub i frivilligheden i alle kroge af landet, og at flere uden for arbejdsmarkedet – særligt udsatte borgere - engagerer sig frivilligt. Netop når man står uden et job, er det måske endnu vigtigere at være frivillige og en del af et fællesskab, siger børne- og socialminister Mai Mercado. 

Strategiens initiativer bygger på de anbefalinger, som børne- og socialministeren og innovationsminister Sophie Løhde fik i september fra task forcen til et stærkere civilsamfund. 

De mange frivillige, vi har herhjemme, spiller en nøglerolle i vores samfund. Derfor er det også helt afgørende, at vi understøtter det frivillige arbejde og foreningslivet, og at vi i endnu højere grad indtænker de frivillige i de tilbud og indsatser, som det offentlige har på eksempelvis det sociale område. For de frivillige kan noget andet end det offentlige, og de kan være med til at skabe bedre sammenhæng på tværs. Og med regeringens nye strategi styrker vi samarbejdet mellem civilsamfundet og den offentlige sektor, så vi i fællesskab kan skabe bedre velfærd til gavn for borgerne, siger innovationsminister Sophie Løhde.

Baggrund: Initiativer i regeringens strategi for et stærkere civilsamfund


Spor 1. Deltagelse og fællesskab for alle 

Initiativ 1: Strategiske partnerskaber mellem frivillige organisationer og kommuner 

Initiativ 2: Flere ressourcer til fælles løsninger 

Initiativ 3: Styrkelse af civilsamfundet i landdistrikterne 

Initiativ 4: Styrket integration gennem civilsamfundet  

Spor 2. En infrastruktur, der støtter og udvikler 

Initiativ 5: En mere enkel statslig støttestruktur på det frivillige sociale område 

Initiativ 6: Lokal innovation gennem frivillige foreninger Initiativ  

Initiativ 7: Styrkelse af det lokale frivillige sociale arbejde 

Initiativ 8: Et nyt Frivilligråd 

Initiativ 9: Kompetenceløft af det frivillige sociale arbejde  

Spor 3. Viden 

Initiativ 10: Inklusion i frivillige organisationer  

Initiativ 11: Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner gennem uddannelse 

Initiativ 12: Solid viden om den frivillige sociale indsats  

Strategien er en del af regeringens oplæg til de kommende satspuljeforhandlinger.   

Læs Strategi for et stærkere civilsamfund

Læs Task Forcens anbefalinger til en ny civilsamfundsstrategi