Aftale om overenskomst for politikadetter på plads

22-09-2017

Moderniseringsstyrelsen og Politiforbundet er i dag blevet enige om en overenskomst for politikadetterne. Med den indgåede aftale kan det første hold af uddannede politikadetter nu komme i gang med arbejdet.

Efter et længere forhandlingsforløb er Moderniseringsstyrelsen og Politiforbundet nu blevet enige om en overenskomstaftale for politikadetterne.

Med aftalen er der bl.a. opnået enighed om, hvordan man sikrer, at politikadetterne i tilfælde af en fremtidig konfliktsituation kan løse opgaver af væsentlig betydning for Danmarks sikkerhed, samtidig med at politikadetterne har strejkeret. 

Dermed tilgodeses både Rigspolitiets og politikadetternes interesser. 

Innovationsminister Sophie Løhde siger:

Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har en overenskomst for politikadetterne. Nu hvor aftalen er i hus, kan politikadetterne trække i arbejdstøjet og være med til at løse de vigtige opgaver, som de er uddannet til. 

Det er ingen hemmelighed, at vi har haft svært ved at blive enige om, hvordan en eventuel konfliktsituation skal håndteres. Men vi er nu enige om, at politikadetterne har ret til at strejke som andre overenskomstansatte, samtidig med at de i tilfælde af en arbejdskonflikt kan løse opgaver af væsentlig betydning for Danmarks sikkerhed. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har fået en god løsning, som alle kan være tilfredse med.

Fakta om overenskomstaftalen

Som led i aftalen er Moderniseringsstyrelsen og Politiforbundet bl.a. blevet enige om følgende: 

  • Gode løn og pensionsvilkår
  • Gode forsikringsvilkår
  • Ret til optagelse på politiets basisuddannelse
  • Løn under overbygningsuddannelsen
  • Samme arbejdstidsregler som polititjenestemændene