Kvalitet i fokus

15-03-2001

Pjecen "Kvalitet i fokus" indeholder en diskussion af, hvad der forsts ved kvalitet, og hvordan der kan arbejdes med kvalitetsudvikling i den offentlige sektor. Pjecen stiller dermed skarpt på, hvad der skal til for at forbedre kvaliteten af de offentlige ydelser, og hvem der har ansvaret for at definere kvaliteten: politikerne, de ansatte eller borgerne?

Pjecen Kvalitet i fokus indeholder en diskussion af, hvad der forstås ved kvalitet, og hvordan der kan arbejdes med kvalitetsudvikling i den offentlige sektor. Pjecen stiller dermed skarpt på, hvad der skal til for at forbedre kvaliteten af de offentlige ydelser, og hvem der har ansvaret for at definere kvaliteten: politikerne, de ansatte eller borgerne?

Pjecen udgives som led i regeringsinitiativet Kvalitet i fokus, der skal fremme en bred debat om kvalitet i den offentlige sektor og udgre en ramme om regeringens mange kvalitetsinitiativer.

Initiativet indgår som en del af det fælles kommunale, amtslige og statslige projekt Service & Velfærd.