Budgetoversigt 3, august 2002

27-08-2002

Budgetoversigten indeholder blandt andet en aktuel status for de samlede offentlige finanser og finanspolitikken. Budgetoversigten fokuserer desuden på statens finanser – herunder statens udgifter og indtægter.

Budgetoversigten udkommer normalt 3 gange årligt – i maj, august og december. I 2002 er Budgetoversigten dog også udkommet i januar i forbindelse med præsentationen af det nye finanslovforslag for 2002. Budgetoversigt 2, maj 2002, foreligger endvidere udelukkende i internetudgave og findes her.

Budgetoversigten indeholder blandt andet en aktuel status for de samlede offentlige finanser og finanspolitikken. Budgetoversigten fokuserer desuden på statens finanser – herunder statens udgifter og indtægter.

I tabeller kan afrunding medføre, at beløbene ikke summer til totalen.