Økonomisk Redegørelse, december 2005

07-12-2005

Økonomisk Redegørelse, december 2005 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2007 og en vurdering af finanspolitikken.

Økonomisk Redegørelse, december 2005 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2007 og en vurdering af finanspolitikken. Der ventes en ret kraftig vækst i dansk økonomi frem til 2007. Beskæftigelsen skønnes at stige med næsten 40.000 personer, og ledigheden skønnes at falde med 36.000 personer ned til et niveau på 140.000 personer i 2007. Det vil være den laveste ledighed i 30 år. Inflationen ventes at ligge på ca. 2 pct. om året, og reallønnen skønnes at vokse pænt. Der er et pæne overskud på betalingsbalancen og på de offentlige finanser, navnlig i 2005, hvor det offentlige overskud skønnes til 51 mia. kr. eller 3,3 pct. af BNP. De store offentlige overskud skyldes delvis midlertidige, ekstraordinære indtægter. Udviklingen i overskuddet og i den offentlige gæld er på linje med sigtepunkterne i den oprindelige 2010-plan. Den stærke fremgang i dansk økonomi kræver tilbageholdenhed i finanspolitikken.

Finansministerens præsentationen i forbindelse med offentliggørelsen af Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt, december 2005 - kan downloades her