Arbejdspapir nr. 1/2001

01-07-2008

Analyse af det offentlige forbrug siden 1992

I arbejdspapiret redegøres for væksten i det offentlige forbrug, herunder for vækstens sammensætning på henholdsvis mængder og priser, forskellige forbrugskomponenter og på de offentlige sektorer, dvs. staten, amterne og kommunerne. Udviklingen i forbrugstrykket belyses, og der ses nærmere på udviklingen i den offentlige beskæftigelse. Endvidere sammenholdes det faktiske forløb i forbruget med den forudsatte udvikling ifølge flere af regeringens tidligere fremskrivninger. Siden 1992 er det nominelle offentlige forbrug stort set vokset som forudsat i Finansredegørelse 93, men vækstens fordeling på mængder og priser har været en anden. Prisstigningerne på det offentlige forbrug har været lavere end forudsat, men det modsvares af en højere realvækst i det offentlige forbrug end forudsat. Det spiller dog ikke nogen rolle for blandt andet udviklingen i den offentlige saldo og gæld, samt i forbrugstrykket, der afhænger af den nominelle forbrugsudvikling. Forbrugstrykket er reduceret. Det afspejler, at det nominelle offentlige forbrug er vokset mindre kraftigt end BNP. Dermed lægger det offentlige forbrug beslag på en mindre del af samfundets samlede produktion i dag, end det var tilfældet i 1992. Det offentlige forbrug er vokset mest i amterne og kommunerne, hvor godt ¾ af den samlede vækst i det offentlige forbrug har fundet sted. Den offentlige beskæftigelse er øget med 45.000 personer og 65.000 fuldtidsbeskæftigede fra 1992 til 2000.

Læs arbejdspapiret Analyse af det offentlige forbrug siden 1992

Forfatter: Sysser Davidsen og Nathalie Tuxen Hanus
Henvendelse: Sysser Davidsen - e-mail: