• Budgetoversigt 1, maj 2015

  Budgetoversigt 1, maj 2015

  Publiceret 26-05-2015

  Dansk økonomi er i fremgang. I forlængelse af den opgjorte BNP-vækst på 1,1 pct. i 2014 forventes der i den aktuelle prognose BNP-vækstrater på 1,7 pct. af BNP i 2015 og 2 pct. i 2016.

 • Danmark på sikker vej - Plan for et stærkere fællesskab

  Danmark på sikker vej - Plan for et stærkere fællesskab

  Publiceret 26-05-2015

  Danmark er et godt sted at bo og leve. Vi har formået både at have en høj fælles velfærd og en høj velstand. Vores stærke og solidariske velfærdssamfund er ikke kommet af sig selv. Det er noget, som v ...

 • Økonomisk analyse nr. 24 - Styrket dansk lønkonkurrence gennem de senere år

  Publiceret 26-05-2015

  Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år, og det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling og en relativt gunstig produktivitetsudvikling i indus ...

 • Familiernes økonomi, 2015

  Familiernes økonomi 2015

  Publiceret 20-05-2015

  Den nye fattigdomsredegørelse viser, at det er lykkedes at reducere børnefattigdommen med næsten en tredjedel siden 2011, og siden sidste opgørelse er antallet af fattige børn faldet med 600. Samtidig ...