Økonomisk Analyse: Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2019

""
10-05-2023

Finansministeriets årlige analyse af indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser viser igen i 2019 et fald i de samlede nettoudgifter forbundet med indvandrere og efterkommere.

Indvandrere og efterkommere var samlet set forbundet med en nettoudgift for de offentlige finanser på ca. 16 mia. kr. i 2019. Det dækker over et positivt nettobidrag for vestlige indvandrere og efterkommere på 11 mia. kr. og et negativt nettobidrag for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på ca. 27 mia. kr. Indvandrere og efterkommere fra MENAPT-lande (gruppering af lande i og omkring Mellemøsten og Nordafrika samt Tyrkiet) var forbundet med en nettoudgift på ca. 23 mia. kr. i 2019, mens øvrige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere var forbundet med en nettoudgift på ca. 4 mia. kr.