Finansministeriets brug af MAKRO-modellen

Den nye MAKRO-model skal fremover understøtte Finansministeriets arbejde med fremskrivninger og konsekvensvurderinger.

DREAM-gruppen offentliggjorde i marts 2023 den første fulde version af MAKRO-modellen (den såkaldte 1.0-version). På DREAM-gruppens hjemmeside kan der blandt andet findes en omfattende dokumentation af modellen.

Læs mere på DREAM-gruppens hjemmeside 

MAKRO-modellen skal fremover understøtte Finansministeriets arbejde med fremskrivninger og konsekvensvurderinger. Modellen blev for første gang anvendt til Finansministeriets beregning af de såkaldte finanseffekter, jf. boks 8.3 i kapitel 8 i Økonomisk Redegørelse, marts 2023.

MAKRO-modellen implementeres gradvist i Finansministeriets arbejde. Det skal ses som led i den implementeringsfase, der blev igangsat ved DREAM-gruppens offentliggørelse af betaversionen af MAKRO i december 2021.

I forbindelse med offentliggørelsen af betaversionen af MAKRO i december 2021 udarbejdede Finansministeriet en række dokumentationsnotater og analyser af forskellige egenskaber ved modellen, som supplerer dokumentationen på DREAM-gruppens hjemmeside:

Læs Det stiliserede grundforløb i betaversionen af MAKRO

Læs Sammenligning af stiliserede stød i betaversionen af MAKRO, ADAM og Nationalbankens DSGE-model

Se Figursæt om sammenligning af stiliserede stød i betaversionen af MAKRO, ADAM og Nationalbankens DSGE-model

Læs Reaktionsmønster i finanspolitikken i matchingen af MAKRO til empiriske impuls-responser

Læs Marginal forbrugstilbøjelighed ud af ændringer i boligformue i betaversionen af MAKRO

Læs Husholdningernes rentefølsomhed i betaversionen af MAKRO

Læs Fordeling af ændringer i beskæftigelsen på undergrupper