Energieffektivitetsplan for Finansministeriet

Her finder du vores plan for gennemførelse af energieffektiviseringer i ministeriets bygninger.

Med energieffektivitetsplanen redegøres der for Finansministeriets arbejde med at reducere energiforbruget, og der opstilles konkrete målsætninger for perioden frem mod 2030. Målet med energieffektiviseringsplanen er at sikre en strategisk ramme om indsatsen og et løbende fokus på energieffektivitet. Planen vil blive opdateret hvert andet år frem mod 2030.

Læs Energieffektivitetsplan for Finansministeriet for 2022-2024