Værdier

Værdierne opsummerer de grundelementer, som altid bør kendetegne ledelsesstilen, medarbejdernes tilgang til opgaverne og eksterne samarbejdsparters opfattelse af Finansministeriet. Værdierne gennemsyrer så at sige alle handlinger i Finansministeriet.

 

Vi har høj faglighed
Vi har det høje faglige niveau og den evne til at tænke nyt, som skal til for at udarbejde gode grundlag for politiske beslutninger.

Vi er troværdige
Vi er troværdige og konstruktive i samarbejdet med eksterne parter.

Vi hjælper hinanden
Vi er gode kolleger, der hjælper hinanden og samarbejder på tværs af organisationen.

Vi er engagerede

Vores ihærdige stræben efter en effektiv og prioriteret anvendelse af de offentlige ressourcer bidrager til en sund samfundsudvikling.

Vi er parate til at yde en ekstra indsats, når der er brug for det.

Vi er fleksible og stræber efter en balance mellem arbejde og privatliv.