Ledelsesgrundlag

Her kan du læse om Finansministeriets ledelsesgrundlag.

Du sætter retning og skaber resultater af høj faglig kvalitet og med effektiv ressourceudnyttelse

Det betyder:

 • at du sikrer, at resultater skabes med afsæt i Finansministeriets mission og vision

 • at du og din enhed sætter konkrete mål og følger op på dem

 • at du sørger for, at opgaver løses til tiden, med høj faglighed og er anvendelsesorienterede

 • at du i din løbende ressourcestyring og effektive arbejdstilrettelæggelse er rollemodel for hele den offentlige sektor

Du inspirerer til nytænkning, effektivisering og udvikling af opgaverne og af den offentlige sektor

Det betyder:

 • at du har strategisk udsyn og sikrer Finansministeriet en dagsordensættende rolle inden for dit fagområde

 • at du bidrager proaktivt til forbedring og udvikling af din enhed, koncernen og hele den offentlige sektor

 • at du handler og tager initiativ, når du ser, at noget ikke fungerer optimalt

 • at du afvejer nulfejlskultur overfor udvikling og effektivitet og lærer af dine fejl

Du har fokus på helhed - i din enhed, i koncernen og som del af den offentlige sektor

Det betyder:

 • at du er i løbende dialog med medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder

 • at du bidrager til at skabe sammenhæng i koncernens opgaver og projekter

 • at du bruger og bidrager med viden og relevante kompetencer på tværs af hele koncernen

 • at du bidrager til at løse konflikter og skabe optimale løsninger på tværs i koncernen og hele den offentlige sektor

Du tager ansvar for din egen udvikling og skaber rammer for, at dine medarbejdere kan gøre det samme

Det betyder:

 • at du understøtter udvikling af den enkeltes talent

 • at klar forventningsafstemning, konstruktiv feedback og coaching er en naturlig del af relationerne i din enhed

 • at du aktivt udvikler dit lederskab

 • at du ser udviklingsmuligheder for dig selv og dine medarbejdere både på tværs af og udenfor koncernen