Værd at vide om at være student i FM

Her kan du læse mere om de typiske spørgsmål, der melder sig i forbindelse med at arbejde som studentermedhjælper i Finansministeriet – både inden og under din ansættelse.

Hvor meget erfaring skal jeg have, før det giver mening at søge?

De fleste studenter plejer at have mindst 1-2 års erfaring fra studiet, inden de søger ind hos os. Det er ikke et krav, at du har erfaring fra tidligere studiejobs.

Hvilken slags opgaver får jeg som student?

Arbejdsopgaverne varierer fra kontor til kontor og omfatter både drifts- og analyseopgaver. Eksempelvis kan du komme til at arbejde med analysearbejde til politiske udspil og publikationer eller bistå koordineringsarbejdet, når finansloven tager form.

Kan jeg skrive mit speciale i samarbejde med Finansministeriet?

Ja, Finansministeriet udbyder med jævne mellemrum specialepladser tilknyttet et kontor. Disse fremgår under ledige stillinger. Hvis du har en ide til et speciale, så er du også meget velkommen til at kontakte os.

Læs mere om specialesamarbejde

Udbyder Finansministeriet praktikpladser?

Som udgangspunkt udbyder Finansministeriet desværre ikke praktik.

Hvordan tilrettelægges timerne som student?

Timerne tilrettelægges i fællesskab med din personaleleder, og vi udviser naturligvis stor fleksibilitet ifm. eksaminer.

Hvilken kontrakt ansættes jeg på som student?

Som student ansættes du efter overenskomsten mellem Finansministeriet, OAO-S-Fællesoverenskomsten og HK-overenskomsten for studentermedhjælpere i staten.

Hvordan foregår rekrutteringsprocessen?

Rekrutteringsprocessen er den samme, som til fuldtidsstillinger. Vi afholder samtaler ad to omgange. Forud for første samtale vil du blive stillet en testopgave, som er repræsentativ for arbejdsopgaverne i stillingen.

Læs mere om vores ansættelsesproces her

Olivia Ørtoft Lykkegård

Olivia Ørtoft Lykkegård

Som student var jeg enormt overrasket over, at min studenterkoordinator gik op i, om jeg havde fået nok ud af jobbet, og om det havde været min studentertid værd. Det samme fokus oplever jeg nu som fuldmægtig. 

Læs mere om Olivias overgang fra student til fuldmægtig