Retningslinjer for aktiv information

Finansministeriet arbejder for, at hjemmesiden løbende indeholder aktuel og pålidelig information efter følgende retningslinjer:

  • Der skal fremgå overordnet information om ministeriets arbejdsområder, herunder Finansministeriets arbejde med de årlige finanslove.

  • Aktuelle nyheder vedrørende ministeriets arbejdsområder.

  • Diverse udgivelser.

  • Overordnet information om Finansministeriets organisering, herunder organisationsdiagram.

  • Årsrapport, der præsenterer Finansministeriets virksomhed, årets økonomiske hovedtal samt forventningerne til det kommende år.

  • Link til Finansministeriets lovprogram, lovstof, høringer og betænkninger.

  • Link til Finansministeriets institutioner. Mål- og resultatplaner indgået mellem Finansministeriet og institutionerne på ministerområdet ligger på institutionernes hjemmeside. 

Hvorfor oplyser vi om retningslinjer for aktiv information?

Det følger af lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen blandt andet, at en forvaltningsmyndighed på myndighedens hjemmeside skal give borgerne information om sin virksomhed, jf. lovens § 17, stk. 1, og at en forvaltningsmyndighed skal fastsætte retningslinjer vedrørende den nævnte informationspligt ifølge stk. 1, jf. lovens § 17, stk. 2.”