Finansministeriet som arbejdsplads

""

I Finansministeriet brænder vi for at gøre en forskel for samfundet og give regeringen det bedste grundlag for at udvikle den offentlige sektor og føre en sund økonomisk politik.

Med vores placering klods op af Folketinget er vi tæt på det politiske centrum. Det er også rammen for vores opgaver, hvor vi understøtter regeringen og særligt Finansministeren i store forhandlingsforløb om finansloven, der sætter rammerne for statens budget. Vi er også med til forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi på mange milliarder kroner. Som koordinerende ministerium for regeringens økonomiske politik er vi involveret i mange politiske reformudspil og aftaler.

Vores opgaver indebærer længerevarende og tilbundsgående analyseforløb, hvor vi skal være grundige og fagligt velfunderede. Andre dage skal vi kunne omsætte analyserne til korte og præcise beslutningsoplæg, der kan danne grundlag for politiske aftaler. Du vil derfor kunne opleve, at dit arbejde på eksempelvis analyser hurtigt kan blive bragt i spil i den offentlige og politiske samtale om, hvordan samfundet skal udvikle sig.

Vi er ambitiøse på samfundets og egne vegne, og tempoet er højt. Du vil få løbende feedback fra din chef og dine kollegaer, og vi arbejder systematisk med din udvikling både på den korte bane i hverdagen og med et lidt længere sigte for øje på vores årlige performance- og udviklingssamtaler. Der er gode muligheder for at rokere både i departementet og til andre dele af koncernen. Og har du ambitioner om en karriere i EU-systemet, er der også muligheder for at tilbringe nogle år i Bruxelles.