Skriv dit speciale i samarbejde med Finansministeriet

Vil du skrive et speciale med tæt kobling til policyudvikling og økonomisk politik? Vi tilbyder et stærkt fagligt miljø, en tæt kobling til den politiske dagsorden og et unikt indblik i ministeriets daglige arbejde. Læs mere her om muligheden for at skrive speciale i samarbejde med Finansministeriet.

Hvilke emner tilbyder vi specialesamarbejde indenfor?

Som specialestudent i Finansministeriet har du mulighed for at skrive et kvantitativt eller kvalitativt speciale inden for de områder, som de forskellige kontorer beskæftiger sig med.

Det kan fx være:

  • Makroøkonomisk modellering og empiriske analyser af økonomiens tilpasning til forskellige typer af stød og reformer.

  • Effektevalueringer af indkomstoverførsler og den aktive arbejdsmarkedspolitik, fx virkningen på beskæftigelse, uddannelse mv. af ændrede regler på kontanthjælps- eller dagpengeområdet.

  • Dynamiske effekter (adfærdsvirkninger) af ændringer i den økonomiske politik vedrørende udgifts- og/eller indtægtssiden af de offentlige finanser.

  • Effekterne af SU-systemet på fx studievalg, studietid, erhvervsarbejde eller øvrig uddannelsesadfærd.

  • Effektanalyser eller evalueringer af større velfærdspolitiske indsatser og moderniseringstiltag i den offentlige sektor

  • Analyser af styringen på de store velfærdsområder, fx sundheds-, social-, ældre- eller almenboligområdet

  • Analyser af udgiftsudviklingen i kommuner og regioner

Emnerne spænder bredt, og vi drøfter meget gerne et fagligt oplæg med dig.

Hvad tilbyder vi i et specialesamarbejde?

Du får rig mulighed for faglig sparring om regler, implementering af reformer, økonomisk teori i praksis og økonometriske problemstillinger, samtidig med at du får et unikt indblik i Finansministeriets daglige arbejde. Derudover får du adgang til en kontorplads, computer og registerdata.

Hvad forventer vi af et specialesamarbejde?

Et specialesamarbejde skal bidrage til at give kontoret ny viden inden for en konkret problemstilling, som kontoret kan gøre brug af i det fremtidige arbejde. Vi forventer derfor, at specialet er på et højt akademisk niveau, og at du holder 1-2 faglige oplæg til kontoret, som giver dig faglig sparring og nye perspektiver. Afslutningsvist præsenterer du resultaterne af specialet til kontoret.

Hvornår kan jeg søge om et specialesamarbejde?

Opslag til specialesamarbejde forventes at blive slået op i maj og i oktober til pladser i hhv. efteråret og foråret. Opslagene kan findes under vores ledige stillinger.

Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du har en ide til et speciale. Så drøfter vi gerne et fagligt oplæg med dig.

Find kontaktoplysninger på vores kontorer