Fokus på din udvikling

""

I Finansministeriet har vi fokus på medarbejdernes udvikling. Vi arbejder derfor aktivt med, hvordan vi bedst muligt kan understøtte, udarbejde og optimere medarbejderudviklingstiltag internt i organisationen.

Vi prioriterer at give vores nyansatte et solidt og udbytterigt introforløb, samt løbende at sikre medarbejdernes udvikling gennem konstruktiv feedback og strukturerede performance- og udviklingssamtaler.

Vi lægger desuden stor vægt på at kunne tilbyde vores medarbejdere en stejl læringskurve, og talentudvikling er ligeledes et højt prioriteret fokusområde i Finansministeriet.