Mål- og resultatplaner

Her kan du læse mere om og mål- og resultatplaner i Finansministeriets koncern.

Mål- og resutlatstyring er et led i Finansministeriets koncernstyring, der skal understøtte en effektiv drift, og en aktiv opfølgning på de mål, der er gældende for de enkelte institutioner. Finansministeriets departement indgår årlige mål- og resultatplaner med styrelserne på ministerområdet.